چطور می توانم نمايندگی خط توليد شوينده را اخذ کنم؟

برای شروع کسب و کارم و توليد انواع شوينده، چقدر فضا مورد نياز دارم؟

اگر به دنبال توليد حرفه ای هستيد بايد کارگاه توليد شوينده های خود را با اخذ مجوزهای لازم و بر اساس ضوابط شهری که در آن استقرار داريد در يکی از شهرک های صنعتی مستقر کنيد. ( ضوابط و قوانين در شهرهای متفاوت بر اساس شرايط آن شهر، گاهاً متفاوت می باشد.) برای توليد انواع شوينده های خانگي از جمله مايع دستشويی و مايع ظرفشويی ثبت شرکت، ثبت برند، اخذ مجوزهای بهداشت قبل از راه اندازی خط توليد، الزامی مي باشد.

نيروی انسانی مورد نياز برای شروع کسب و کار توليد شوينده چند نفر می باشد؟

برای توليد يک يا دو نفر بسته به ميزان توليد و يک نفر برای بازاريابی و فروش. با برنامه ريزی مناسب امکان توليد، بازاريابی و فروش در مراحل ابتدايی فعاليت، توسط تنها يک نفر امکان پذير است.

آيا نياز به ثبت شرکت و علامت تجاری (برند) دارم؟

برای توليد شوينده های خانگی از جمله مايع دستشويی و مايع ظرفشويی ضمن الزام به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذيربط، نياز به ثبت برند داريد ولی برای شوينده های کارواش و مکمل های خودرو چون نماينده توسن صنعت محسوب می شويد تا زمانی که توانايی مالی برای ثبت شرکت و برند پيدا کنيد می توانيد با نام های تجاري ما ( توسن و پارلا) محصولات خود را به فروش برسانيد.

چه ميزان سرمايه اوليه برای اخذ نمايندگی و شروع فعاليت نياز دارم؟

اين موضوع بستگی به نوع خط توليد انتخابی شما دارد. حداقل سرمايه مورد نياز فقط 17 ميليون تومان می باشد.

ميزان درآمد ماهيانه ام از اين کسب و کار چقدر خواهد بود؟

اين کاملا بستگی به خودتون داره ولی با ظرفيت توليد 8 ساعت در روز (توليد 1000 ليتر محصول با سود حداقل 2 ميليون تومان) با يک هفته توليد و سه هفته بازاريابی و فروش حداقل ماهی 15 ميليون تومان درآمد خواهيد داشت.

آيا برای توليد بايد تخصص يا مدرک شيمی داشته باشم؟

خير، تيم حرفه ای مهندسين شيمی توسن صنعت تمامی مراحل توليد محصولات را به شما به صورت تئوری و عملی و به طور رايگان به شما آموزش خواهد داد. امکان آموزش مجازی برای نمايندگانی که بصورت غيرحضوری نسبت به اخذ نمايندگی اقدام نموده اند نيز از طريق تماس تصويری و يا ارسال فيلم های آموزشی قابل انجام می باشد.

آيا برای توليد به برق سه فاز نياز دارم؟

خير، برق يک فاز خانگی هم برای توليد کفايت می کند.

برای توليد به چه چيز ديگری نياز دارم؟

ما تمامی موارد را بصورت پک کامل شامل دستگاه، مواد اوليه، فرمول های توليد، بطری و ليبل و آموزش های توليد در اختيارتان قرار می دهيم. پس شما به هيچ چيز ديگری نيار نداريد و می توانيد بدون نگرانی فعاليت خود را آغاز کنيد و کارآفرين شهر خود شويد.

انواع خطوط توليدی که می توانم نمايندگی آنها را اخذ کنم، کدامند؟

خطوط توليد ساده شامل: خط توليد پاک کننده ها با قابليت توليد مايع جرمگير | مايع سفيدکننده | مايع شيشه شوی خط توليد اقتصادی با قابليت توليد شامپو فرش | ضديخ خودرو | شامپو بدنه خودرو خط توليد شوينده هاي خانگی با قابليت توليد مايع دستشويی| مايع ظرفشويی | مايع سفيدکننده | مايع جرمگير | مايع شيشه شوی | مايع لباسشويی | مايع نرم کننده لباس خط توليد شوينده های کارواش با قابليت توليد شامپو بدنه خودرو | شامپو بدنه نانو | شامپو اتاق خودرو | مايع موتور شوی | مايع شيشه شوی | واکس لاستيک| واکس داشبورد خط توليد مکمل های خودرو با قابليت توليد ضديخ | آب رادياتور | آب باطری| مايع شيشه شوی | مکمل بنزين خطوط توليد استيل شامل: خط توليد استيل شوينده هاي خانگی با قابليت توليد مايع دستشويی| مايع ظرفشويی | مايع سفيدکننده | مايع جرمگير | مايع شيشه شوی | مايع لباسشويی | مايع نرم کننده لباس خط توليد استيل شوينده های کارواش با قابليت توليد شامپو بدنه خودرو | شامپو بدنه نانو | شامپو اتاق خودرو | مايع موتور شوی | مايع شيشه شوی | واکس لاستيک| واکس داشبورد خط توليد استيل مکمل های خودرو با قابليت توليد ضديخ | آب رادياتور | آب باطری| مايع شيشه شوی | مکمل بنزين پکيج های توليد شامل: پکيج شماره 1 خط توليد شوينده های کارواش + خط توليد مکمل های خودرو پکيج شماره 2 خط توليد شوينده های خانگی + خط توليد نانوهوم خطوط توليد ويژه: خط توليد نانوهوم خط توليد نانوسراميک

چطور می توانم با اين همه برند متنوع و شناخته شده در بازار رقابت کنم؟

ما تمامی موارد را بصورت پک کامل شامل دستگاه، مواد اوليه، فرمول های توليد، بطري و ليبل و آموزش های توليد در اختيارتان قرار مي دهيم. پس شما به هيچ چيز ديگری نيار نداريد و می توانيد بدون نگرانی فعاليت خود را آغاز کنيد و کارآفرين شهر خود شويد.

انواع خطوط تولیدی که می توانم نمایندگی آنها را اخذ کنم، کدامند؟

خطوط تولید ساده شامل: خط تولید پاک کننده ها با قابلیت تولید مایع جرمگیر | مایع سفیدکننده | مایع شیشه شوی خط تولید اقتصادی با قابلیت تولید شامپو فرش | ضدیخ خودرو | مایع سفیدکننده خط تولید شوینده های خانگی با قابلیت تولید مایع دستشویی| مایع ظرفشویی | مایع سفیدکننده | مایع جرمگیر | مایع شیشه شوی | مایع لباسشویی | مایع نرم کننده لباس خط تولید شوینده های کارواش با قابلیت تولید شامپو بدنه خودرو | شامپو بدنه نانو | شامپو اتاق خودرو | مایع موتور شوی | مایع شیشه شوی | واکس لاستیک| واکس داشبورد خط تولید مکمل های خودرو با قابلیت تولید ضدیخ | آب رادیاتور | آب باطری| مایع شیشه شوی | مکمل بنزین خطوط تولید استیل شامل: خط تولید استیل شوینده های خانگی با قابلیت تولید مایع دستشویی| مایع ظرفشویی | مایع سفیدکننده | مایع جرمگیر | مایع شیشه شوی | مایع لباسشویی | مایع نرم کننده لباس خط تولید استیل شوینده های کارواش با قابلیت تولید شامپو بدنه خودرو | شامپو بدنه نانو | شامپو اتاق خودرو | مایع موتور شوی | مایع شیشه شوی | واکس لاستیک| واکس داشبورد خط تولید استیل مکمل های خودرو با قابلیت تولید ضدیخ | آب رادیاتور | آب باطری| مایع شیشه شوی | مکمل بنزین پکیج های تولید شامل: پکیج شماره 1 خط تولید شوینده های خانگی + خط تولید شوینده های کارواش پکیج شماره 2 خط تولید شوینده های خانگی + خط تولید مکمل های خودرو پکیج شماره 3 خط تولید شوینده های کارواش + خط تولید مکمل های خودرو پکیج شماره 4 خط تولید شوینده های خانگی + خط تولید شوینده های کارواش + خط تولید مکمل های خودرو خطوط تولید ویژه: خط تولید نانوهوم خط تولید نانوسرامیک خط تولید ضدیخ و هر خط تولید دیگر شوینده بر اساس بودجه و فضای شما